Realita bolí

Šikana je na všetkých školách. Ľudia sa často pýtajú, akú má vlastne podobu? S čím sa žiaci cez NNTB každý deň zverujú? Obete šikany sú v situáciách, ktoré ich mlžu ovplyvniť na celý zvyšok života.

Kto sa necíti dobre
Trieda
Viac informácií

*** *** mu pravidelně vyhrožuje, že ho zmlátí do krve, *** *** ho fyzicky napadl, že mu tekla krev z nosu, což viděla p. učitelka, která nijak nezasáhla.

Aké nahlásenie nám chodia?

Zobraziť